IT :

 

 • Doradztwo informatyczne w pełnym zakresie
 • Administracja stanowiskami komputerowymi
 • Administracja serwerami
 • Wsparcie telefoniczne
 • Usuwanie awarii i profilaktyka
 • Dostawa i konfiguracja sprzętu
 • Reprezentacja firmy w relacjach z dostawcami
 • Bezpieczeństwo IT
 • Projektowanie i budowa sieci informatycznych
 • Monitoring infrastruktury i usług
 • Profilaktyka antywirusowa
 • Archiwizacja i backup danych
 • Budowa i wdrażanie narzędzi informatycznych dedykowanych dla klienta
 • Zapewnianie zdalnego dostępu do zasobów firmy (mobilne biuro)
 • Łączenie odległych oddziałów firmy (sieci VPN)
 • Diagnozy sprzętu komputerowego
 • Naprawa usterek sprzętu komputerowego
 • Reinstalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
 • Rekonfiguracja sieci i urządzeń sieciowych
 • Odzyskiwanie utraconych danych
 • Usuwanie złośliwego oprogramowania i wirusów
 • Odtwarzanie danych z archiwizacji

 

Systemy Zabezpieczeń :

 

 • Instalacja,konfiguracja i obsługa Systemów alarmowych (SSWIN)
 • Instalacja,konfiguracja i obsługa Systemów telewizji przemysłowe (CCTV)
 • Instalacja,konfiguracja i obsługa Systemów Systemów kontroli dostępu (KD)
 • Instalacja,konfiguracja i obsługa Systemów Systemów rejestracji czasu pracy (RCP)
 • Instalacja,konfiguracja i obsługa Systemów Systemów pożarowych (SSP)